Nu bygger vi en värld full av sagor…

#OURSEA

Baltiska havet är ett av de mest förorenade haven i världen, för att markera Mumins 75 års jubileum lanserar Mumin #OURSEA kampanjen tillsammans med John Nurminen Foundation.