4 tips för en kreativ möteskultur

För att få bra och kreativa möten behöver en tänka över hur en bäst skapar en miljö och möteskultur där alla känner sig bekväma och inkluderade.

Inte sällan används en förlegad möteskultur där det finns en hämmande hierarki och en rädsla för att sticka ut. Det är dags att ta till vara på mångfalden och kreativiteten!

Här är 4 tips på hur ni kan skapa en ny möteskultur:

1.        Checka in
– Börja varje möte med att checka in alla deltagare; hur är känslan för dagen? Det kan vara både bra och dåligt, viktigt är att det ska vara tillåtande. Ta en kort stund till att ventilera det som för stunden upptar tankarna. Sen kan ni fokusera på mötet. 

2.      Ha högt till tak
Låt mötet genomsyras av tolerans och tillåtande. Skapa en känsla av att deltagarna är på samma nivå och allas röster är lika viktiga i diskussioner. Inkludera alla och betona vikten av att det inte finns ”dumma” idéer.

3.      Fysisk aktivitet
När en rör på sig sätts processer i hjärnan igång, som hjälper oss att bli mer kreativa.
Exempel på det är att ha Walk and talks, där en går och pratar. Ett annat exempel kan vara att ta en kort paus i mötet för att röra på sig: En promenad, jogga på stället eller en burpeetävling!

4.      Byt miljö
– Mötesrum i all ära men ofta är de inte så inspirerande. Varför inte hålla ett möte på ett kafé? Eller när vädret tillåter, håll ett möte utomhus.

Eller boka in er på en kreativ mötesplats som maxar era möten.
I vår värld av sagor har du just det – en värld av sagor till dig förfogande. Låt kreativiteten flöda under ett möte på Funnys Äventyr.