4 tips på hur du ökar motivationen

Motivationen, det som driver oss i vårt arbete, är något som ibland vacklar lite.
Hög motivation – effektiv medarbetare! Låg motivation – inte så effektiv medarbetare.

Men vad är det då som motiverar oss?

En teori är behovstrappan där, enligt Maslow, människan behöver uppfylla olika steg för att ta sig uppåt. Längst ner hittar finns de basala behoven såsom mat och sömn medan längst upp finns självförverkligande. 

En annan teori hittar vi hos psykologen McClelland, vars teori bygger på att alla människor har tre saker som driver dem. Makt, samhörighet och prestation. McClelland menade att en av dessa tre är mer dominant än de andra två och genom att identifiera den kan vi utnyttja den för att motivera oss.

Vilken teori ni tycker låter vettigast är upp till er. Men vi kan vara överens om att motivation är viktigt!

4 tips för ökad motivation:

1.      Motivationssamtal
– Vad som driver oss är individuellt. Ta reda på vad som driver varje enskild medarbetare och sätt upp individuella mål utifrån detta för att öka motivationen.

2.      Bekräftelse
– Var generös med beröm och bekräftelse. Skapa ett klimat där inte bara chefer bekräftar utan även kollegor sinsemellan.

3.      Utveckling
– Erbjud medarbetarna vidareutveckling och en chans att klättra inom företaget.

4.      Flexibiltet
– Belöna effektiva medarbetare med mer frihet i sina arbetsuppgifter och möjlighet att ha flexibla arbetstider.

Det är bara att erkänna: är vi motiverade är det definitivt lättare att komma ur sängen på morgonen.  Just därför borde arbetsgivare bli en motivator för varje medarbetare.
Och en sak som de flesta teorier har gemensamt är att vi som människor älskar belöningar! Framförallt belöningar som kombineras med våra närmsta.

Vi på Funnys Äventyr kan erbjuda båda dessa delar.
Så börja motivera mera!