BAKOM KULISSERNA

ALLA FUNNYS VÄNNER

För att bygga ett unikt kulturhus krävs många förmågor och mycket engagemang. Här kan du läsa om alla de som står bakom satsningen.

Alla barn, oavsett förutsättningar, ska ha tillgång till leken, läsandet, sagorna och den magiska fantasin.

STIFTELSEN

Funnys Äventyr i Malmö ägs av den stiftelse som grundats av dramatikern och regissören Staffan Götestam samt nöjesentreprenören och teaterchefen Julius Malmström.

Stiftelsen finansieras via donationer och bidrag. Verksamheten drivs i ett helägt dotterbolag, Funnys Äventyr i Malmö AB. Allt ekonomiskt överskott återinvesteras för att fortsätta utveckla verksamheten. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att uppmuntra barns läsning och läsförståelse.

Staffan Götestam

Julius Malmström

SAMARBETSPARTNERS

ATRIUM LJUNGBERG

“I Mobilia vill Atrium Ljungberg skapa en attraktiv, levande och pulserande stadsmiljö. För att lyckas med det är kulturutbudet avgörande. Med Funnys Äventyr kommer vi att kunna erbjuda en av de bästa kulturupplevelserna för barn i Sverige. Vi är också mycket glada över att Malmö stad och flera andra lokala aktörer stöttar Funnys Äventyr och visar på ett långsiktigt engagemang i Malmös nya kulturhus för barn.”

Annica Ånäs

VD, Atrium Ljungberg

Malmö Stad

“Funnys Äventyr är en kul och spännande satsning på kultur för barn i Malmö och Öresundsregionen och på Malmö som evenemangsstad, men det är också en viktig satsning på språkutveckling och för att öka läskunnigheten bland barn och unga. Framför mig ser jag ett fantastiskt äventyr som barn från när och fjärran kan ta del av, men även en satsning på våra barns lärande och läsande genom möjligheten att få ta del av detta på skoltid, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.”

HIQ

“Detta samarbete ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Med vår starka lokala närvaro i Malmö är det extra roligt att få bidra till stadens utveckling och attraktivitet på detta sätt”, säger Anna Kleine, vd på HiQ Skåne som är Funny äventyrs digitala byrå.

Beckers