Allmänna försäljningsvillkor

Funnys Äventyr bryr sig om dig och vill att du som kund ska känna dig trygg med att handla dina biljetter hos oss. Nedan följer våra köp- och kundvillkor och uppstårnågra frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via info@funnysaventyr.se.

Allmänt

Dessa villkor gäller vid köp av entrébiljett till Funnys Äventyr. Dessa villkor (vidare kallat ”Villkoren”) tillämpas för biljettköp via vårt internetbokningssystem som är tillgängligt via www.funnysaventyr.se (”E-handelsplattformen”).

Genom köp av biljett via ovan nämnda köpkanal godkänner du dessa Villkor och bekräftar därmed att du är minst 18 år gammal och/eller i övrigt behörig att ingå avtal om biljettköp, samt att du har läst och förstått dessa Villkor och samtycker till vår personuppgiftsbehandling.

Dessa villkor är underkastat rättsreglerna i svensk lagstiftning. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktinformation:

Funnys Äventyr i Malmö AB Org.nr: 559114- 2475;
Besöksadress: Per Albin Hanssons väg 36D 214 32 Malmö
Postadress: Per Albin Hanssons väg 40 214 32 Malmö
Växel: 040–677 41 14
Mail: info@funnysaventyr.se

När du köper biljetter ber vi dig uppge vissa personuppgifter, bland annat i syfte att kunna kontakta dig angående ditt besök.

Genom att du genomför köp accepterar du denna behandling av personuppgifter. All kommunikation mellan dig som kund och Funnys Äventyr sker i krypterad form.

Betalkortsinformation skickas direkt till kortleverantören och sparas inte av Funnys Äventyr.


Biljettköp via internet (E-handelplattformen)

När du köper biljetter via vår E-handelsplattform, skapas ett konto (”Användarkonto”), fyller i dina uppgifter och klickar i rutan där det står ”Jag godkänner försäljnings- och leveransvillkoren”, så accepterar du dessa Villkor och ger ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter.

E-handelsplattformen är utformad för privat bruk och riktar sig huvudsakligen till privatpersoner (konsumenter). Det är därmed förbjudet att utnyttja Användarkontot för kommersiellt bruk.

Köp som strider mot Funnys Äventyrs villkor.

Vi förbehåller oss rätten att avsluta en användares Användarkonto, stänga av användaren, neka användaren biljettköp och/eller makulera eller spärra köpta biljetter om användaren bryter mot dessa Villkor. När en biljett spärras blir den obrukbar och mister sitt värde. Vid makuleringar på grund av att användaren brutit mot dessa.

Villkor återbetalas inte eventuella distributions- och leveransavgifter. Vi kan även besluta att inte återbetala erlagt biljettpris.

Finns angivna restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas eller kringgås


Allmänt om biljetter

Biljetten ger dig tillgång till entré på Funnys Äventyr så länge streckkoden är giltig och läsbar. Biljetter eller produkter som annullerats är inte giltiga.

Borttappad biljett ersätts ej. Du kan hitta din biljett genom att logga in på ditt konto på vår E-handelsplattform.

Biljetten får ej kopieras eller på annat sätt användas flera gånger. Du får inte förändra, förvanska eller dölja information (såsom exempelvis pris) som är angivet på biljetten.

Biljetten får överlåtas till annan person om det ej tydligt framgår på hemsidan och/eller biljetten att den är personlig. Rätt till biljett med rabatterat pris (exempelvis barn, ungdom, erbjudande) ska kunna styrkas vid entré till Funnys Äventyr. Funnys Äventyr har rätt att annullera biljetter om dessa försäljnings- och leveransvillkor ej följs.


Byten, återköp och inställt/flyttad öppettid

För dig som konsument:

När betalning har skett är du som kund bunden av ditt köp. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Funnys Äventyr ansvarar inte för biljetter som är köpta av andra personer eller företag än Funnys Äventyr. Köpt biljett återlöses ej med undantag för om anläggningen stängs.

Biljetter får inte användas i kommersiellt syfte eller erbjudas i tävlingar utan skriftligt medgivande från Funnys Äventyr.

Force majeure:

Om Funnys Äventyr till följd av force majeure såsom krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), strejk, nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet, eller liknande omständigheter hindras att fullfölja sina åtaganden enligt detta avtal har Funnys Äventyr rätt att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd varken till konsument eller näringsidkare.


Immateriella rättigheter

Allt material (varumärken, texter, bilder med mera) som används på E-handelsplattformen eller i vår marknadsföring, tillhör Funnys Äventyr. Det är inte tillåtet att sprida eller dela dessa immateriella rättigheter utan vårt godkännande. E-handelsplattformen och de biljetter som förmedlas får inte justeras, kopieras eller distribueras under några andra omständigheter än vad som framgår av dessa Villkor eller efter skriftligt godkännande av oss.


Personuppgiftspolicy

Vi behöver samla in vissa uppgifter som är, eller blir, direkt kopplade till köparen

(”Personuppgifter”) för att kunna förmedla biljetter på ett tryggt, smidigt och kvalitativt sätt. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. När du genomför köp genom vår E-handelsplattformen, samtycker du till att vi samlar in följande personuppgifter:

  • Förnamn och efternamn
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress


Leverans-, betalnings- och inköptsuppgifter

Om du är yngre än 18 år och skapar ett Användarkonto på vår E-handelsplattform, förutsätter vi att din vårdnadshavare samtycker till vår behandling av dina personuppgifter. Funnys Äventyr är ensam ägare till den personliga information som samlas in. Vi säljer inte denna information vidare till andra företag. Däremot kan vi ge dina uppgifter vidare till exempelvis myndighet med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Syften med personuppgiftsbehandling

Vårt syfte med att behandla dina Personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom att exempelvis tillhandahålla biljetter och per e-post skicka information och uppdateringar om Funnys Äventyr som du köpt entrébiljett till. Utöver detta har vi vissa kompletterande syften, såsom: Förbättring och anpassning av vår verksamhet och kundupplevelse. Marknadsföring och kommunikation för vår anläggning och relaterade produkter, tjänster eller projekt.

Genom att köpa biljetter till Funnys Äventyr och/eller ha ett Användarkonto samtycker du som kund till att marknadsföring kan ske via e-post, sms och andra digitala kanaler. Du har alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation.

Läs hela Funnys Äventyr Integritetspolicy.


Kan vi göra något bättre?

Vi är alltid öppna för återkoppling gällande vår verksamhet och tar tacksamt emot din upplevelse som kund inklusive förbättringsmöjligheter.

Maila till: info@funnysaventyr.se och skriv ditt ärende så utförligt du kan och lämna gärna mobilnummer så vi kan ringa dig.

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom våra villkor.

Varmt välkommen till oss på Funnys Äventyr – en värld full av sagor!